ÚVOD

Čo chceme docieliť? 

1. Prilákať turistov do regiónu skvalitnením, dobudovaním a zviditeľnením prírodného, historického a ľudského potenciálu nášho územia, skvalitniť služby a zatraktívniť región.

2. Skvalitniť kultúrno-spoločenský život na území MAS zainterestovaním čo najširších vrstiev obyvateľstva a organizácia podujatí s nadregionálnym významom so zapojením marginalizovaných skupín.

3. Vytvárať rôzne partnerstvá s inými dobre fungujúcimi podobnými združeniami za účelom nápadov, podnetov a propagácie regiónu.

 

Dodatok č.2 k Stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Gemer-Rožňava - dokument na stiahnutie

 

Máte záujem stať sa naším novým členom a zatraktívňovať náš región?

Alebo máte skvelé nápady, ktorými nám chcete pomôcť?

Kontaktujte nás!

Adresa: MAS Gemer-Rožňava, Námestie baníkov 32, 048 01 Rožňava

Telefónne číslo: 0907 384 379

E-mail: vjesztn@gmail.com

 

Zoznam členov:

 

Podnikateľský sektor:

AGREX s.r.o.

ENVILAW s.r.o.

PRO-FOREST Rožňava s.r.o.

SzTEL s.r.o.

GET group, s.r.o.

KESKO MOBIL s.r.o.

WEXIM TRUCK s.r.o.

Margita Legnárová

Zuzana Németh

MVDR Eva Csernoková

Občiansky sektor:

Občianske združenie FARMFOODS

Tri Ruže

Združenie gemerských remeselníkov-Gömöri Kézmüvesek Társulása

Beáta Bollová

Tomáš Németh, Ing.

Michaela Rusňáková, Ing.

Viktor Anna, Ing.

Janka Kesziová

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov

Verejný sektor:

Mesto Rožňava

Obec Čučma

Obec Brzotín

Obec Kružná

Obec Jovice

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Obec Lipovník

Obec Kováčová

Obec Drnava

Obec Lúčka

Obec Bôrka

Obec Kŕasnohorské Podhradie

Obec Pača

Obec Betliar

 


Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Prihlásenie >